Καλομοίρα & Γιώργος

Παραδιασιακός Ελληνικός γάμος, γεμάτος απο χαμόγελα και συναισθήμτα. Δεν έλλειψαν οι συγκινησιακές φορτίσεις, και παρά τις απαγορέυσεις και τους περιορισμούς λόγω Covid-19, οι πίστες πήραν… View More Καλομοίρα & Γιώργος